BENTONİT TESİSLERİ

Firmamız çok faydalı bir doğal ürün olan bentoniti, tesis bazında anahtar teslim ya da ürün bazında üretimi yapabilmektedir.

Alüminyum ve magnezyum bakımından zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması sonucu oluşmuş, ağırlıklı olarak montmorillonit içeren killer ‘bentonit’ olarak tanımlanır. Bentonit, sanayi, tarım, madencilik ve mühendislik jeolojisinde kullanılan çok yönlü bir kildir.Ca, Na ve Na-Ca montmorillonitlerden oluşmasına göre bentonitin jeolojik özellikleri ve kullanım yerleri değişmektedir. Yüksek şişme kapasitesine sahip Na bentonit su ile temasta kendi hacminin 8-10 katı şişerken, Ca-bentonitlerde şişme oranı 2-3 katı kadar olmaktadır. Na ve Na-Ca bentonitler sondaj, demir tozu peletlemesi gibi işlerde kullanılırken daha az şişme kapasitesine sahip olan Ca-bentonitlerden ağartma gibi işlerde kullanılmakta ve yaygın olarak ‘ağartma toprağı-fuller earths’ olarak da adlandırılmaktadırlar. Bu tür killerin Na2CO3 ile muamele edilerek, Na/Ca  iyon yer değiştirmesi sonucunda şişme kapasitesi arttırılabilir.Bentonitler su emerek hacminin 4-5 katına kadar büyüyebilen bir kil türüdür. Yapısal durumuna göre kalsiyum bentonitler ve sodyum bentonitler olarak ikiye ayrılırlar. Bentonitler endüstride döküm kumunda, inşaat sondajlarında, kimya sektöründe, lastik sanaayi, gıda sanayi,  gübre sanayi, boya sanayi, seramik sanayi gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Perakende olarak ise günümüzde kedi kumu, kozmetik ürünler ve deterjan yapımında kullanılmaktadır.

error: Content is protected !!