SİKLONET/SİKLON İMALATI

Siklonlar tüm pnömatik sistemlerde, santrifüj hareketi yardımıyla hava ile tozu birbinden ayıran konik konstüksiyonlara denir. Siklonlara belli bir hava debisi ile gelen hava toz-granül karışımını siklon denilen bu konstrüksiyona  girdiği zaman kesitin büyümesinden dolayı yavaşlar ve vorteks hareketi yapar.  Yani hava ile mal karışımı hızlı hareketten birden faz değişikliğine uğrayarak daha büyük bir hacime çıkınca toz ya da granül malzeme yer çekiminden ve santifürüjden dolayı aşağı düşer. Hava ise atmasfore çıkar. Kısaca siklonlar bu şekilde çalışır. Siklonlara giriş kare, dikdörtgen, yuvarlak olabilir. Bu istenilen prosesin durumunda göre değişir.

error: Content is protected !!