TOPRAK DAĞITICI

Bu makine Valslerin verimli çalışması için, kil toprağın vals topunun geniş yüzeyine yaydırılarak dökülmesi şarttır. Bu şekilde beslenen valslerin topları uzun zaman hasar görmeden hizmet görmeye eder. Toprak dağıtıcı, valsleri besleyen konveyörlerin üzerine monte edilir. Toprak dağıtıcı çalışırken, bantın üzerinden gelen ve genel olarak bandın ortasında kümelenen kil toprak dönen çubuklar ile düzeltilmiş bantın geniş sathı üzerine yayarak valse gitmesini sağlamış olur.

error: Content is protected !!