Kil kırıcılar çalışma şekillerine göre X Eksenel Hareket Kil Kırıcı ve Y Eksenel Hareket Kil Kırıcı olarak ikiye ayrılır. Daha önce herhangi bir şekilde işlenmemiş olan toprağın işlenmesini sağlar ve içindeki taşın topraktan ayrılmasını sağlar.

Kil kırıcılar çalışma şekillerine göre X Eksenel Hareket Kil Kırıcı ve Y Eksenel Hareket Kil Kırıcı olarak ikiye ayrılır. Daha önce herhangi bir şekilde işlenmemiş olan toprağın işlenmesini sağlar ve içindeki taşın topraktan ayrılmasını sağlar.

Çift Rotorlu Kis Kırıcı iki rotorun üzerindeki çekiçler sayesinde hammaddenin kırılmasını sağlayan makinedir.

Tek Rotorlu Kis Kırıcı, Çift Rotorlu Kis Kırıcı gibi rotor üzerindeki çekiçler sayesinde hammaddenin kırılmasını sağlayan makinedir.

Bu makine, Malzemenin iki rotor arasında kırarak 0-400 mm‘den , 0-40 mm’ ye ufaltmaya yarayan makinelerdir Yan taşıyıcı gövdeler simetrik çelik kontsruksiyon kaidelerden imal edilmiştir.

Başta çimento sektörü olmak üzere birçok maden sektöründe kullanılması uygun olan bu makine, birincil kırıcı olarak düşünülebilir.

error: Content is protected !!