HAVALI BANT

Malzeme akışı için yeterli eğim bulunan yerlerde, havalı bant sistemleri en avantajlı çözümü sağlar. Bu durumda tesis için gerekli sistem maliyet ciddi biçimde düşmekle beraber, geniş bir yelpazede yer alan malzemeler çok düşük hızlarda taşınabilmektedir. Havalı bant taşıma sistemleri yoğun faz taşıma sistemlerinin bir şekli olarak değerlendirilebilir.   Bu sistemde az enerji ile fazla miktarda hammadde ya da ürün taşınabilir. Konveyör sistemlerde enerji maaliyeti en düşük ve bakım masrarfı en düşük nakil sistemidir.

error: Content is protected !!