ZİNCİRLİ GÖTÜRÜCÜLER

Zincirli konveyörler genellikle kapalı tip götürücülerdir. Malzeme götürücünün herhangi bir noktasından tekneye yüklenir ve kazıyıcı kanatlar tarafından oluk boyunca iletilir. Taşınan malzemenin boşaltılması tekne boyunca herhangi bir veya birden çok noktadan yapılabilir. Boşaltma birden çok noktadan yapılacaksa manuel veya pnomatik kapaklar kullanılır. Zincirli konveyörler alt ve üst bölümlerinde aynı anda malzeme taşıyabilirler ve gerektiğinde aynı anda, zıt yönlerde malzeme taşınabilir. Zincirli konveyörlerde çekme elemanı olarak tekli veya çiftli zincir kullanılır.

error: Content is protected !!